Ga naar de inhoud

Over
HIIIT

HIIIT zoekt een enthousiast en verbindend lid (m/v/x) Raad van Toezicht met een financieel profiel. Ben je actief in en/of voel jij je verbonden met de culturele sector? Wil jij een bijdrage leveren aan de toekomst van HIIIT? Lees dan hier de volledige vacature.

HIIIT: INNOVATIEVE KLANKVIRTUOZEN, PODIUMKUNSTENAARS EN MULTI-INZETBARE CO-CREATORS

Het geluid van HIIIT (voorheen Slagwerk Den Haag) omarmt diversiteit, van traditionele percussie tot onconventionele klankbronnen zoals porselein en 3D-geprinte instrumenten. Samen met hedendaagse kunstenaars en makers verkennen we nieuwe muzikale horizonten en stimuleren we vernieuwing en experiment in de muziekwereld.

...One of the most venerable and important percussion groups in the world!

— Steven Schick (professor of Music at University of California & director of La Jolla Symphony Orchestra)
Video

Feiten & cijfers

Studio

HIIIT beschikt over een werkstudio met een enorme instrumentenverzameling in Den Haag.

Structurele partners

Club Guy & Roni, NITE, Korzo Theater, Asko | Schönberg, Koninklijk Conservatorium, KOO, Haags Hiphop Centrum, Laaktheater/Siggi Florentina, Muziekgebouw aan ’t IJ, Silbersee, Boris Acket, Zeno van den Broek, Kunstmuseum Den Haag, iii en anderen.

Speelveld

Theaters in Nederland, Berliner Festspiele, De Singel, strand Terschelling/Oerol, Concertgebouw Amsterdam, Down the Rabbit Hole, Holland Festival, sloppenwijken Caïro, November Music, klaslokalen, Gaudeamus Muziekweek, Muziekgebouw aan ’t IJ, Vondelpark Amsterdam en vele anderen. Tournees: Europa – VS – Midden-Oosten – Japan

Over de stichting

ALGEMENE INFO

KvK-nummer: 41149638
BTW-nummer: NL008839979B01
IBAN-rekeningnummer: NL17ABNA0552176052
RSIN-nummer: 008839979

ANBI STATUS

Stichting HIIIT is in bezit van de ANBI-status. Doet u een gift aan HIIIT dan krijg je hiervoor extra belastingaftrek. Wanneer je de aftrek voor jouw aangifte berekent, mag je de gift aan HIIIT verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Gedetailleerde informatie over de aftrekbaarheid van jouw gift vind je op de pagina aftrekbaarheid giften aan cultuur van de belastingdienst. Voor rekenvoorbeelden van de belastingdienst met betrekking tot giften aan een culturele ANBI klik hier. Voor het ANBI-formulier gegevenspublicatie klik hier.

MISSIE

De statutaire doelstelling van Stichting HIIIT luidt:
Het doel van de stichting is het vergroten van het aandeel en de bevordering van de waardering voor het slagwerk in het muziekleven binnen en buiten Nederland.
De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

 • het geven van concerten door HIIIT, alleen of in samenwerking met andere gezelschappen;
 • het geven van compositieopdrachten en het anderszins stimuleren van componisten tot het schrijven van slagwerkcomposities;
 • het opbouwen van een collectie slagwerkinstrumenten, -bladmuziek en -geluidsopnames;
 • het verrichten van onderzoek op het gebied van slagwerk;
 • alle middelen die naar het oordeel van de Raad van Toezicht bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

De statuten stellen aanvullend dat het vermogen van de stichting ter verwezenlijking van het doel van de stichting dient.
Voor volledige statuten klik hier.

RAAD VAN TOEZICHT en Directie

HIIIT hanteert het Raad van Toezicht-model waarbij de verantwoordelijkheden van de statutaire Directie zijn vastgelegd in een Directieregelement.

Stichting HIIIT heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit:

 • Tim Schuiten (voorzitter & financieel toezichthouder a.i.)
 • Vany de Veth (lid)
 • Sander Hanenberg (lid)
 • Wilco Oomkes (aspirant lid)

Samenstelling Directie:

 • Jeltsje In der Rieden (zakelijk directeur)
 • Fedor Teunisse (artistiek directeur)

De Raad van Toezicht en Directie onderschrijven de Governance Code Cultuur, Fair Practise Code en de Code Diversiteit & Inclusie

BELONINGSBELEID

Per 1 januari 2025 volgt HIIIT de Cao Muziekensembles. Per 1 januari 2024 worden de tarieven gemiddeld met 20% verhoogd. Met een tweede stap van ongeveer 20% betaalt HIIIT conform cao.

2024

Slagwerkers met meer dan vier ervaringsjaren krijgen een uniform honorarium. Dit betekent een dagtarief van € 335,-
Slagwerkers met nul tot vier ervaringsjaren zullen per 1 januari 2025 ingeschaald volgens de Cao schalen. In 2024 betalen we hun een gemiddelde dagprijs van € 264,-. Studenten betalen we € 248,- per dag.

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun functies onbezoldigd; zij ontvangen geen vacatiegelden noch onkostenvergoedingen.

De directie van HIIIT voldoet aan de verplichtingen als vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Den Haag en neemt de in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector genoemde inkomensgrens als bezoldigingsmaximum in acht.

BESTUURSVERSLAGEN

Bestuursverslagen van Stichting HIIIT:

BELEIDSPLAN

Voor de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan klik hier.

JAARREKENINGEN

De jaarrekeningen van Stichting HIIIT worden gecontroleerd door een gecertificeerde onafhankelijk accountant.